9 Latón

9 Negra (Latón) con muerte

noviembre 29, 2013

9 Acero (Latón) con muerte

9 Cobre (Laton) con muerte

9 Zinc (latón) con muerte

9 Latón (Latón) con muerte

9 Negra (Latón) sin muerte

noviembre 27, 2013

9 Acero (Latón) sin muerte

9 Cobre (Latón) sin muerte

9 Zinc (latón) sin muerte

9 Latón (Latón) sin muerte